Verzekeringen

Fysio- en oefentherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

chronische aandoeningen (zie bij Chronische Lijst onder Regelgeving)
De eerste 20 behandelingen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. In 2010 was dit nog 9, in 2011 12 behandelingen en sinds 2012 is dat 20 behandelingen,
Deze eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en onder welke polisvoorwaarden. Er zijn helaas veel aanvullende polissen die niet een volledige dekking van 20 behandelingen geeft. Het is goed mogelijk, dat u daarvan toch een deel zelf moet betalen.

Bij kinderen tot 18 jaar
Er vinden geen veranderingen plaats en worden de eerst 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Raadpleeg goed uw polisvoorwaarden, want de regeling is onhandig en omslachtig.

Het overzicht van vergoedingen uit uw aanvullende verzekering kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden van uw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg.


Via de volgende link vindt u het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars voor onze praktijk:

Gecontracteerde zorgverzekeraars  

Veranderingen basispakket vanaf 2022

Hoeveel eigen risico moet ik betalen voor mijn zorgverzekering?
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

Verplicht eigen risico 2023
Het verplicht eigen risico voor 2023 is € 385 gebleven. Dit bedrag wordt niet meer in 1 keer ingehouden maar in 3 stappen van resp. € 150, € 150 en € 85.

Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Voorbeeld verhogen eigen risico:
Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)


Dan kan het dus zijn dat u € 885 (€ 500 + € 385) moet betalen. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.

Eigen risico kinderen
Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Eigen risico geldt niet voor alle zorg
Weten voor welke zorg het eigen risico geldt  
of voor welke zorg uit het basispakket geen verplicht eigen risico geldt ? Eigen risico Zorgverzekering

Top

ADRES
Om 't Wedde 6a
3417 HH  Montfoort

CONTACT
Email: info@fysio-montfoort.nl
Tel: +31 (0)348 47 42 05

© 2023 Fysio Praktijk Montfoort

Privacy